wtorek, 12 kwietnia 2011

Społeczeństwo w Gemini

    Ogólnemu opisowi społeczeństwa w podręczniku do Gemini poświęcono dwie (sic!) strony, tyle bowiem ma wprowadzenie do rozdziału The World. Więcej informacji (np.: o ustroju politycznym i strukturze społecznej) znaleźć można w opisie poszczególnych krain, a także w innych miejscach rozrzuconych po podręczniku.
    W poniższym tekście zawarłem kompilację informacji z podręcznika oraz mojej wizji Gemini wzorowanej na obrazie średniowiecza, która powinna dobrze wpasować się realia pseudo-średniowiecznego świata gry.

Ustrój feudalny

    W świecie Gemini panuje feudalizm w niemal klasycznym wydaniu. Zarówno w krajach podległych kościołowi jak i tych, w których rządzą przedstawiciele szlachetnych rodów, władza opiera się na feudalnym schemacie drabiny społecznej. Rożnica pomiędzy krajami polega na tym, iż w oddanych Jedynemu częściach świata suwerenami są Markizowie, a w pozostałych rolę te pełnią władcy wywodzący się ze szlachty.

Feudalizm (śrdw. łac. feudum - prawo do rzeczy cudzej, lenno) - ustrój społeczno-polityczno-ekonomiczny, który opierał się na zależności ziemskiej. Wasal podlegał seniorowi, ponieważ użytkował ziemię, która należała formalnie do owego seniora. Senior mógł podlegać innemu seniorowi z tego samego powodu (np. zależność księcia wobec króla). Analogicznie wasal mógł jednocześnie być seniorem i mieć własnego wasala.

Kardynał Maksymilian z Cavali

    W państwach kościelnych władzę dzierży duchowieństwo, szlachta zaś została zepchnięta na margines, choć w niektórych miejscach, pozwolono zachować jej pozory władzy, czyniąc z lokalnych szlachciców marionetki w rękach duchownych "doradców". Nie są to przypadki częste, jednak tam, gdzie istniało niebezpieczeństwo wybuchu rewolty przeciw Kościołowi Markizowie zdecydowali się na taki krok. Ogólnie jednak to oni są faktycznymi władcami, a wysoko urodzeni znajdują swoje miejsce w szeregach Rycerzy Zakonnych, Inkwizycji czy duchowieństwa, także tego wyższego.
    Społeczeństwo podzielone jest na trzy podstawowe grupy; duchowieństwo, mieszczaństwo i chłopów. Głowami duchowieństwa, Kościoła i państwa zarazem są Markizowie. Skupiają oni w swych rękach pełnię władzy, w sposób identyczny jak władcy świeccy.
    Markizom służą kardynałowie, którzy są ich bezpośrednimi wasalami i wykonawcami ich woli. W każdym kraju jest ich kilku i są odpowiednikami gubernatorów z krajów rządzonych przez szlachtę. Oni zajmują się nadzorem poszczególnych części kraju, które są im podległe i na nich spoczywa brzemię podejmowania decyzji.
    Kardynałowie mają do dyspozycji całą rzesze biskupów zarządzających włościami kościelnymi. Piastowanie tego ważnego stanowiska to nie lada zaszczyt.
    Poniżej biskupstwa znajdują się tysiące innych przedstawicieli duchowieństwa; księży, zakonników, mnichów itd.
    Dopiero poniżej plasuje się mieszczaństwo czyli rzemieślnicy, kupcy i przedstawiciele innych zawodów, a na samym końcu listy chłopi. Największa i najbiedniejsza grupa, która paradoksalnie stanowi podstawę dla stabilności każdego kraju.

Lord Celten władca Bervoche

    Na ziemiach rządzonych żelazną ręką władców podział klasowy przebiega bardzo podobnie z tą różnicą, iż to szlachta, a nie duchowieństwo znajduje się nad mieszczaństwem i chłopstwem.
    Krajami rządzą Lordowie (Lords). Ich przedstawicielami w kraju są gubernatorzy. Rządzą oni poszczególnymi częściami krajów w imieniu władców i wykonują tam ich wole.
    Im z kolei podporządkowani są szeryfowie (bailiffs), zajmujący się zbieraniem podatków i przestrzeganiem oraz egzekwowaniem prawa w imieniu gubernatorów.
    W następnej kolejności są mieszczanie oraz chłopi.

Biedak na ulicach Neremeth

    Poza marginesem społecznym znajdują się osoby, które z różnych przyczyn nie mieszczą się w żadnej z powyższych grup. Wszelkiej maści przestępcy, biedota, bezdomni, sieroty, wszetecznice ale i włóczędzy, najemnicy oraz poszukiwacze przygód nie mogą liczyć na niemal żadne prawa, bo nie są oficjalnie częścią społeczeństwa.

Grupy społeczne

    Szlachtę i duchowieństwo, mimo ewidentnej różnicy, można uznać za swoje odpowiedniki w poszczególnych krajach i odnieść do nich ten sam opis. Zwłaszcza, że przedstawiciele Kościoła wywodzą się zazwyczaj ze szlachty.
    Stanowią oni stosunkowo niewielki odsetek populacji ale w ich rękach skupia się władza nad krajami. Obydwie grupy pochodzą, z rodów pierwotnie wyniesionych do stanu szlacheckiego w czasie kształtowania się pierwszych struktur państwowych. Od zawsze osoby z wyższych warstw miały większe prawa i przywileje, a stan taki jedynie pogłębił sie przez lata zmian, tworząc drastyczną różnice pomiędzy chłopami i szlachtą. Przez niższe warstwy są w sposób naturalny traktowani jako urodzeni przywódcy oraz władcy państwa i nikt z nisko urodzonych nie pomyśli nawet aby negować ich prawo do tego.

Mordinański szlachcic

    Mieszczanie to stan społeczny, który plasuje sie pomiędzy szlachtą i chłopstwem. Teoretycznie są oni poddanymi szlachty ale funkcjonują na zupełnie innych zasadach; tzw. prawach miejskich w odróżnieniu od chłopów, którzy są na prawach feudalnych. Mieszkańcy miast zamiast daniny płacą ćwierć części swych dochodów w zlocie do kasy książęcej, nie podlegają bezpośrednio panom tylko sądom miejskim. Jednak nie mogą też liczyć na ich pomoc w razie zagrożenia zbrojnego, dlatego też zmuszeni są utrzymywać własne straże miejskie oraz cechowe.

Mieszczanie i biedota

    Stan najniższy to chłopi, którzy są podstawowym przedmiotem władzy lennej wysoko urodzonego. Im więcej taki ma wsi i chłopów tym jest bogatszy bo to oni są źródłem jego podatków, oni też zobowiązani są uiszczać daniny na rzecz swojego pana. Choć w poszczególnych państwach można wskazać pewne różnice to w zdecydowanej jej większości sprawa ma sie w sposób następujący. Wszyscy chłopi, wolni i niewolni muszą służyć swemu panu i być mu posłusznymi. Nie mogą żenić sie ani przeprowadzać bez jego pozwolenia. Mają obowiązek składać daninę na ręce wyznaczonych poborców i płacić podatki. Muszą zwracać sie do swego pana z należytym szacunkiem jako do lepszego od siebie. Szlachta natomiast dbać musi o przestrzeganie prawa, a w razie potrzeby ma obowiązek bronić i pomagać swoim poddanym. Obowiązek ten jest jak najbardziej zresztą w jej interesie.

Najemny żołnierz

    Pozostaje jeszcze jedna warstwa społeczna, która jest dość ciężka do sklasyfikowania. Są tzw Ludzie Wolnych Zawodów. W rzeczywistości jest to zbieranina włóczęgów, podróżnych, cwaniaczków, najemników i obieżyświatów słowem wszystkich, którzy nie plasują sie nigdzie w wymienionych wcześniej grupach społecznych. Nie są lubiani w żadnym państwie i nie bez kozery. Z  tej warstwy bowiem wywodzą się najczęściej najgorsze szumowiny i bandyci. Złodzieje, wszetecznice, bezdomni i wszystkie pozostałe godne pożałowania istoty.

Rola Kobiety

"Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto! Postaci twojej zazdroszczą anieli, A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!..."

    W podręczniku napisane jest, iż bohater gracza może być zarówno kobietą jak i mężczyzną i nie wpływa to w żaden sposób na postać. Oczywiście jest tak tylko w odniesieniu do BG. W społeczeństwie feudalnym bowiem rola kobiety jest precyzyjnie określona i zazwyczaj nie jest to nic godnego pozazdroszczenia. Tak więc poniższy opis stosuje się do kobiet jako ogółu z wyłączeniem (jeśli to konieczne) ważnych BNów oraz postaci graczy.

Typowa mieszczanka

    W państwie kościelnym kobieta traktowana jako źródło wszelkiego zła, potomkini pierwszej grzesznicy i podatna na cielesne pokusy, wyuzdana nierządnica. Kobiety nie mają niemal żadnych praw i są niemal własnościami swoich mężów. Ich rola ogranicza sie do rodzenia dzieci, opieki nad domem i zaspokajaniu potrzeb swych małżonków. Przyłapana na zdradzie jest publicznie upokarzana chłostą lub piętnowane, a jeśli mąż wyrazi taką wolę, kościół daje mu rozwód, który uwalnia go od wszelkich powinności w stosunku do niewiernej żony, a ona sama zamykana jest w klasztorze o bardzo surowej regule.
    Nierządnice są publicznie kamienowane lub wydawane inkwizycji jako opętane przez demony rozpusty.
Dziewczęta od najmłodszych lat wychowywane są zgodnie z rolą jaką przypisał jej na przyszłość ojciec. Te, które mają iść do klasztoru inaczej i te, które mają być wydane za mąż inaczej.

    W pozostałych krajach obyczaje i tradycje, stawiające kobiety znacznie niżej niż mężczyzn zyskały już dawno swe odbicie w przepisach prawa, czyniąc z kobiety poddaną mężczyzny. Na początku ojca lub opiekuna, a potem męża. Obyczaj i prawo nakazują jednak opiekować sie kobietom i okazywać jej należną cześć. Oczywiście tyczy sie to niewiast równego lub wyższego stanu. Żaden szlachcic nie musi, a wręcz nie powinienem okazywać szacunku chłopce lub mieszczance.

    Życie w średniowieczu nie było łatwe. Zwłaszcza dla tych, którym dane było urodzić się nisko na drabinie społecznej. Podobnie jest w Gemini. Urodzeni jako chłopi lub biedota dla przykładu nigdy nie zostaną Rycerzami Zakonnymi i od początku będzie im się wiodło gorzej (gdyż otrzymują mniejszą gotówkę podczas tworzenia bohatera). W przeciwieństwie jednak do prawdziwej sytuacji mają możliwość zdobycia bogactwa, sławy i szacunku swoimi czynami i zachowaniem. Mają taką możliwość gdyż są Bohaterami Graczy, a nie zwykłymi śmiertelnikami skazanymi na łaskę i niełaskę swoich panów. Co do wszystkich innych jednak dobrze jest stosować zasady panujące w średniowiecznym, feudalnym świecie. Obrazy takie, których świadkami staną się gracze stworzą w ich wyobraźni jeszcze cięższy i bardziej mroczny wizerunek świata Gemini. Jednocześnie wizerunek ten będzie bardzo realny, gdyż oparty na historycznej prawdzie, której świadomość, większa lub mniejszą, mamy wszyscy. A być może, gracze docenią nawet dzięki temu, jakie szczęście mają ich bohaterowie, że nie są zwykłymi, szarymi i bezimiennymi mieszkańcami państw Gemini.

2 komentarze:

  1. Fajnie, że na Gemini można transponować to, co o pełnym średniowieczu wynosi się z lekcji historii w liceum i ewentualnej lektury własnej lub dalszych studiów. Pozwoli to pewnie łatwiej odnaleźć się w świecie, każdy coś tam przecież ze swoich licealnych lat pamięta. I gra od razu jest bardziej realistyczna...

    OdpowiedzUsuń
  2. Masz oczywiście rację ale może być to zdradliwe na dłuższą metę. Zbyt częste i nadużywane "uśredniowieczanie" jakiegokolwiek systemu odziera go z oryginalności i klimatu. Gemini ma to do siebie, że z założenia jest mocno osadzony w średniowieczu, a i sami autorzy nie wzbraniają się przed czerpaniem garściami z tego okresu więc można pozwolić sobie na więcej.
    Zaczynam właśnie pisać szereg tekstów, opisujących poszczególne kraje (takie rozwinięcie do rozdziału The World) i wręcz nie sposób tam nie wzorować się na tym co znamy z kart historii. Więc spoko, że takie podejście (tzn. przenoszenie realiów wieków średnich do gry) przypadło Ci do gustu.

    Ze swojej strony mogę polecić blog Maestro, choć pewnie go znasz, który też ma wiele naprawdę inspirujących tekstów opisujących realia średniowiecza.

    OdpowiedzUsuń